MŠ BORŠICE

4.třída - zelená jablíčka

Třída se nachází v nově vybudované přístavbě mateřské školy. Má samostatný vchod přístupovou cestou ze zahrady.

Hraček mají děti ve třídě dostatečný výběr. Je zde také výtvarný a pracovní kout pro tvořivé činnosti dětí. Po obědě je tato místnost využívána ke krátkému odpočinku dětí.

Třída má svou umývárnu a šatnu, která je dobře větratelná a osvětlená.

Zapsáno je u nás 27 předškoláků .

Cílem je rozvíjet pozitivní vztah k naší obci a přírodě kolem ní, příprava na školu, samostatnější rozhodování a jednání, upevňování získaných a rozvíjení nových vědomostí a dovedností. Každoročně se zapojujeme ve spolupráci s místní knihovnou do projektu „Celé Česko čte dětem“  a do výtvarných, hudebních a jiných soutěží.

Do dění v MŠ získáváme i rodiče – společné akce/ Drakiáda, Heloudýň, Den matek, Den otců aj./, donáška aktuálních věcí k obohacení výuky /ovoce, zelenina, ptačí krmítka aj./. Účastníme se i akcí

pro veřejnost – vítání dětí na obecním úřadě, vystupování na besedě s důchodci, na schůzi SPCCH, pravidelné návštěvy na DPS.

Paní učitelky

Gabriela Pavlíková, Vladimíra Mlčková