MŠ BORŠICE

2.třída - červená jablíčka

Druhou třídu navštěvují děti ve věku 3- 4 let.

Naším hlavním a nejdůležitějším úkolem je vhodným a citlivým způsobem adaptovat děti na prostředí mateřské školy a orientovat se v prostředí a prostorách třídy.

Snažíme se dětem vytvořit vhodné prostředí k tomu, aby se co nejlépe a nejrychleji dokázaly adaptovat na kolektiv dětí a dospělých v mateřské škole a tím lépe zvládaly odloučení od svých rodičů.

Vhodným způsobem doplňuje rodinnou výchovu a pomáháme zajistit dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji.

Usilujeme o to, aby děti získaly správné hygienické návyky a návyky v sebeobslužných činnostech, které postupně u dětí rozvíjíme. Vedeme a motivujeme děti k tomu, aby si dokázaly umět hrát a spolupracovat s kamarády, jakožto také v kolektivu dětí.

Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti takovými formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné. Vedeme je a motivujeme k poznávání života a světa kolem sebe, především přírody, a to ve všech ročních obdobích. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů.

Naším cílem je umožnit dětem jejich vzdělávání již od útlého věku, s přihlédnutím k jejich možnostem, zájmům a potřebám.

Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně.

Paní učitelky

  Šárka Horňáková, ředitelka Dagmar Cilečková