MŠ BORŠICE

1. třída - oranžová jablíčkaTřída oranžových jablíček,1. třída se nachází budově MŠ v přízemí. Do této třídy dochází děti mladší 3 let i děti, které v průběhu roku tří let dosáhnou

Vzhledem k věku dětí je vybavení třídy i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem, s ohledem na vývojovou psychologii.

V této třídě je pro rodiče dětí neomezený adaptační program, jehož délku a formu si určují sami rodiče, dle individuálních potřeb svého dítěte. Doporučujeme rodičům adaptaci s ohledem na budoucí zdravý psychický vývoj dětí nepodceňovat.

Rodiče jsou vnímáni jako aktivní partneři školy, a tak je jejich vstup do třídy a pobyt ve třídě žádoucí. Ke konzultacím je k dispozici každý den třídní učitelka.

Třída je rozdělena na hernu s kobercem a na prostor bez koberce. V této části jsou umístěny stolky a židličky, stolek na svačinu a pitný režim, sloužící též k experimentování, objevování a poznávání, na výtvarné, pracovní a jiné činnosti.

Herna je vybavena barevnými skříňkami a zásuvkami se stavebnicemi, stolními hrami a dalšími hračkami, tak aby děti na vše dosáhly. Děti zde mají též k dispozici kočárky a auta, tělovýchovné náčiní.  Odpoledne slouží tato část k odpočinku dětí. Umývárna a šatna jsou přizpůsobeny věku dětí.

Paní učitelky: Lenka Filipi, Erika Kapitánová