Plavecká výuka dětí

Přirozeným prostředím pro vývoj dítěte je voda. Po narození se děti s vodou setkají většinou

jen při večerním koupání, ale pohyb ve vodě je pro děti nepostradatelný. Napomáhá rozvoji

nejen psychické, ale i fyzické rovnováhy. Velký vliv na to, zda budou děti vodu přirozeně přijímat, mají jejich rodiče, rodina, ale i škola. V současné době se již o trochu více, než v minulosti, rodiče zajímají o aktivity svých dětí a podporují je. Mezi sportovní činnosti dětí se

plavání řadí jako nejzdravější pohybová aktivita. Je to dovednost, která poskytne dítěti

spoustu zábavy a zároveň napomáhá zdravému fyzickému i psychickému vývoji.

Předplavecká výuka našich dětí /předškoláků/ probíhá v organizovaných hodinách

předplavecké výuky Plavecké školy Uh. Hradiště a to zpravidla 1. pololetí daného školního roku.

O organizace jsou rodiče s dostatečným předstihem informováni.

Základní cíle předplavecké výuky jsou:

  • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě
  • učit nebát se vody
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem (viz. kap.3.1)
  • začít s nácvikem pohybu nohou některým z plaveckých způsobů, s přihlédnutím k věku,

pohybovým dovednostem a schopnostem dětí.

© 2019 Mateřská škola Boršice, Prohlášení o přístupnosti