MŠ BORŠICE

Hra na flétnu

Dílčí specifický projekt -„VESELÉ PÍSKÁNÍ – ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ“

Řada nemocí naší populace vzniká díky špatnému dýchání. To může způsobovat různá onemocnění dýchacích cest, potíže s páteří i bolesti žaludku. Hra na hudební nástroj je vhodným a zábavným prostředkem k rozvoji dechových funkcí. Dochází ke zlepšování souhry různých dýchacích svalů, zvětšování objemu plic a posílení bránice.

Děti se kromě toho naučí vnímat hudbu, samy mohou jednoduchým způsobem doprovázet písničky, najdou zalíbení v muzicírování, nenásilně obohacují svůj dětský svět o ušlechtilé hodnoty.

Hra na zobcovou flétnu pomáhá rozvíjet smysl pro rytmus. Správné držení flétny nenásilně fixuje pravolevou orientaci dětí. Zakrýváním dírek flétny se procvičuje  jemná motorika, uvolnění a zraková kontrola ruky, což je důležité v přípravě na psaní. Rytmizací říkadel, hraním krátkých a dlouhých tónů rozvíjíme sluchové vnímání, upevňujeme dělení slov na slabiky – tato sluchová analýza je důležitou přípravou na čtení.

Na naší mateřské škole má pískání na flétnu pod vedením paní učitelky Jitky Třískové již dlouholetou tradici. Během školního roku se přihlášené děti naučí hravou formou pískat tři až čtyři tóny. Každou písničku v grafické podobě i s omalovánkou si děti odnesou domů, kde si obrázek vykreslí. Pískají rodičům, kteří si na ně najdou chvíli času. Prohlubuje se vzájemný vztah mezi rodiči a dětmi.