MŠ BORŠICE

Aerobic

Dílčí specifický projekt:  „CVIČÍME PRO RADOST“

V předškolní výchově a vzdělávání našich dětí nám jde o jejich všestranný rozvoj, včetně pohybového aparátu. Nedílnou součástí  našeho ŠVP PV  je v současné době i cvičení s „aerobními prvky“ pod názvem „CVIČÍME PRO RADOST“, kterí vede paní učitelka Vladimíra Mlčková.

Naše cvičení je taktéž i psychickou relaxací, přináší obzvláště radost z pohybu, který je pro děti přirozenou záležitostí. Věnuji se mu již několik let a můžu konstatovat, že je mezi dětmi velmi oblíbené. To mohou potvrdit především děvčata, která už dávno MŠ „opustila“..I nadále se účastní cvičebních lekcí pro jinou věkovou kategorii-„dívky a ženy“.Ale vratˇme se zpátky do MŠ, mezi ty „nejmenší“.

Snažím  se o rozmanitost každé lekce. Do úvodní části zařazujeme přirozená cvičení, hry na „zahřátí dětského organismu“ a zátěžovou přípravu na další cvičení. V hlavní části se děti seznamují v motivačních říkadlech a při rytmických písních se základními kroky a s anglickým názvoslovím „aerobicu“. Dále cvičíme na dostupném nářadí s využitím poutavých tělovýchovných pomůcek. Zdravou soutěživost podporuji formou pohybových her.V závěru není opomíjen „strečink“ na regeneraci svalů a rozvoj flexibility.