MŠ BORŠICE

Vítání jara

Pamětí národa je jeho lidová kultura. Lidové tance, písně, slovesnost, zvyky a předměty jsou cenným dědictvím, které může být zdrojem poznání, radosti a tvořivé inspirace.  

Naším cílem je děti s těmito tradicemi seznamovat, prohlubovat v nich zájem a vytvářet úctu i k tradicím, které jsou specifické pro obec, v níž žijí.  Vhozením „ Moreny“ do místního potoka tak společně přivítáme i nadcházející jaro. A proč se na toto roční období těšíme? S jarem přichází vše, na co v mrazivých dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás. Slunce křísí teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a smrtí. 

V rámci environmentální výchovy pomáháme dětem zažívat krásu a tajemství jarní přírody.                        

Dalším cílem je prohlubovat citové vazby k ostatním členům rodiny a občanům v obci – společná účast.