MŠ BORŠICE

Vánoční posezení s prarodiči

Organizace 

Základní škola a Mateřská škola Boršice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace,
PSČ 68709

Cílová skupina

Projekt je určen pro děti navštěvující Mateřskou školu v Boršicích

Publicita projektu 

Boršický zpravodaj, webové stránky školy

Realizace  projektu

 • Vytvoření a vytisknutí pozvánek pro prarodiče
 • Pečení vánočního cukroví - vzájemná konzultace mezi třídami Červených, Žlutých a Zelených jablíček, stanovení druhů cukrovinek
 • Příprava dárečků pro prarodiče
 • Zdobení vánočních stromečků barevně laděných podle barvy třídy
 • Vyzdobení jednotlivých tříd vánočními symboly – adventní věnce, svícny, vázy s chvojím a jmelím..
 • Oslovení p. Martináka k hudebnímu přednesu vánočních koled
 • Práce s výpočetní technikou- vložení na webové stránky, informace o akci v Boršickém zpravodaji, výtisk, fotodokumentace atd.
 • Vánoční úklid tříd – každá třída samostatně

Cíl projektu

Cílem našeho projektu je posílení sociálních vztahů dětí, navštěvujících mateřskou školu, se svými prarodiči.

Základním a jedinečným partnerem každé školy jsou rodiče a prarodiče. Škola i rodič mají společný zájem, jímž je harmonický a spokojený vývoj dětí. Výchova a vzdělávání malých dětí rozhodně  není lehký úkol. Proto je důležité zaměřit se  na rozvíjení dobrých vztahů s rodiči a prarodiči. Dnešní mateřská škola si uvědomuje, že především rodinná výchova tvoří základní kámen, na kterém škola může stavět. Mateřská škola musí vlivy rozpoznávat a také citlivě využívat k navození kladného, otevřeného, partnerského vztahu. Sounáležitost života rodiny se životem školy, vzájemný respekt a důvěra tvoří základ vytváření těchto vazeb. Denně se při své práci setkáváme s rodiči i prarodiči dětí, jejichž přístup ovlivňoval kladně či záporně učitelskou práci. Také mnoho podob vzájemného soužití školy s rodiči ovlivňovalo celkovou atmosféru mateřské školy i vnitřní hodnocení školy z venku. Každý školní rok se v červnu loučíme s předškolními dětmi i jejich rodiči, v září zase vítáme rodiče nových dětí. V předvánočním čase zase věnujeme prostor prarodičům dětí u společného vánočního posezení Tyto každoroční rituály uzavírají jednu spolupráci a otevírají nové partnerské vztahy.

Popis projektu

"Vánoční zvoneček tiše zvoní,

v pokoji jedlička lesem voní,

zdobíme stromeček pro Štědrý den, 

vítáme Vánoce, radostný sen…“

„Milí prarodiče,

zveme vás na společné předvánoční posezení a koledování, které bude začínat v 15.30 hod…“

Znění pozvánky, kterou děti budou předávat svým prarodičům v mateřské škole. Na společné setkání se svými prarodiči si každá třída připraví svůj vlastní program:

 • Třída Červených jablíček:  „ My jsme malí koledníci“ (pásmo koled, básniček a říkadel)
 • Třída Žlutých jablíček:  „Putování do Betléma“ (využití zpracovaného projektu)
 • Třída zelených jablíček:  „Od Adventu do Vánoc“ (pásmo koled, básniček a říkadel)

Povídání s prarodiči

I když dnešní babičky a dědečkové jsou více aktivnější než jejich předchůdci, neznamená to, že postrádají tradiční rodinnou moudrost. Každá rodina má své kořeny, které jsou pro dítě velmi důležitou hodnotou. Prarodiče umí dětem vyprávět své příběhy z mládí, z doby, kdy rodiče dětí byli malí a zároveň umí předávat určité hodnoty.

Děti a jejich prarodiče k sobě mívají velmi blízko. Babičky umí krásně a poutavě vyprávět, dědečkové zase škádlit a děti jim se zájmem naslouchají.

Obsah posezení s prarodiči

 • Vzpomínání prarodičů na své dětství o vánočním čase
 • Společné zpívání koled
 • Poslech vánočních koled, které na trumpetu zahraje p. Martinák
 • Občerstvení kávou či čajem
 • Ochutnávka cukroví, které pekly děti a p.učitelky v MŠ
 • Ochutnávka cukroví, které napekli prarodiče
 • Provedení prarodičů po třídách budovy MŠ, ukázka hraček, stavebnic, hracích koutů apod.
 • Rozloučení s prarodiči

Závěr

Prarodiče si zcela jistě připadají užiteční, šťastnější a spokojenější, když se mohou spolupodílet na výchově svých vnoučat. Děti prarodiče milují, učí se respektu a ohleduplnosti ke stáří. A to je v naší společnosti, ve které spíše starší občany ignorujeme, velmi důležitá hodnota. Přítomnost prarodičů v rodinném životě přináší bezesporu užitek všem jejím členům. Je to však možné jen tehdy, kdy jsou vztahy mezi rodiči a prarodiči harmonické. V každodenní praxi se setkáváme se situací, kdy děti do mateřské školy přivádějí či odvádějí prarodiče. Prarodiče nám vnášejí do mateřské školy vzácný klid a pohodu, protože nemusí spěchat za každodenními pracovními povinnostmi. Jak známo, dítě potřebuje ke svému duševnímu rozvoji nejen obvyklé výchovné prostředky, ale i laskavé doprovázení své fantazie, svých snů, svých obav. To dokážou prarodiče lépe než rodiče. Jedním z cílů Národní koncepce rodinné politiky v oblasti postavení seniora v rodině je podpora aktivního přístupu ke stáří nejen ze strany seniorů, ale i mladé generace. Proto je důležité posílit postavení seniorů ve společnosti a zároveň i jejich postavení v rodině.

                                                                  Zpracovala Mgr. Bronislava Zabilová