MŠ BORŠICE

Seznam přijatých dětí

vytvořeno: 25.4.2016, před 8 roky v rubrice Mateřská Škola Boršice dle přidělených registračních čísel

Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace

se sídlem Boršice 500, 687 09 Boršice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., k 1 lednu 2012, zveřejňuji přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Boršice, příspěvková organizace se sídlem Boršice 500, 687 09  Boršice podle registračních čísel, které byly přiděleny při zápisu

K předškolnímu vzdělávání v  Mateřské škole Boršice, příspěvková organizace byly přijaty:


Z  1

Z  2

Z  3

Z  5

Z  6

Z  7

Z  8

Z  9

Z 10

Z 11

Z 12

Z 13

Z 14

Z 15

Z 16

Z 17

Z 19Dagmar Cilečková

ředitelka mateřské školy