MŠ BORŠICE

Co nás čeká v únoru

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU


05. 02. 2020 – STŘEDA

Vystoupení dětí ze třídy zelených jablíček na výroční schůzi ZO SPCCH,
kulturní dům ve 14:00 hodin.  


10. 02. 2020 – PONDĚLÍ

„Muzikoterapie“ paní Mirka Veselá


13. 02. 2020– ČTVRTEK -

Návštěva logopedky Mgr. I. Chudobové, všechny děti, které navštěvují logopedickou prevenci, si přinesou sešity

MOŽNOST VZÁJEMNÉ KONZULTACE


18. 02. 2020– ÚTERÝ

Veselé notičky“ aneb koncertujeme v mateřské škole

  • hra na kytaru v podání p. uč. G. Hejtmánkové
  • hra na flétnu v podání dětí navštěvující „Veselé pískání, zdravé dýchání“ pod vedením p. uč. J. Třískové


20.02.2020 – ČTVRTEK

Pěvecká soutěž „ ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU“

ve spolupráci ze ZŠ Boršice/ děti ze zelených jablíček/


22.02.2020 - SOBOTA

Vítání občánků – část dětí ze zelených jablíček


25.02.2020 – ÚTERÝ – v 16:00 hodin v budově MŠ

Přednáška pro rodiče především dětí ze třídy zelených jablíček

na téma „Školní zralost“ Mgr. Vladimíra Šmídková z PPP Uh.Hradiště


CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU


05. 02. 2020 – STŘEDA

Vystoupení dětí ze třídy zelených jablíček na výroční schůzi ZO SPCCH,
kulturní dům ve 14:00 hodin.  


10. 02. 2020 – PONDĚLÍ

„Muzikoterapie“ paní Mirka Veselá


13. 02. 2020– ČTVRTEK -

Návštěva logopedky Mgr. I. Chudobové, všechny děti, které navštěvují logopedickou prevenci, si přinesou sešity

MOŽNOST VZÁJEMNÉ KONZULTACI


18. 02. 2020– ÚTERÝ

Veselé notičky“ aneb koncertujeme v mateřské škole

  • hra na kytaru v podání p. uč. G. Hejtmánkové
  • hra na flétnu v podání dětí navštěvující „Veselé pískání, zdravé dýchání“ pod vedením p. uč. J. Třískové


20.02.2020 – ČTVRTEK

Pěvecká soutěž „ ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU“

ve spolupráci ze ZŠ Boršice/ děti ze zelených jablíček/


22.02.2020 - SOBOTA

Vítání občánků – část dětí ze zelených jablíček


25.02.2020 – ÚTERÝ – v 16:00 hodin v budově MŠ

Přednáška pro rodiče především dětí ze třídy zelených jablíček

na téma „Školní zralost“ Mgr. Vladimíra Šmídková z PPP Uh.Hradiště