MŠ BORŠICE

Co nás čeká v březnu

vytvořeno: 1.3.2019, před 5 roky v rubrice Mateřská Škola Boršice ..

.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

5. 3. 2019 – ÚTERÝ

Veselé notičky, aneb koncertujeme v mateřské škole“

  • hra na kytaru v podání p. uč. G. Hejtmánkové
  • hra na flétnu v podání dětí navštěvující „Veselé pískání, zdravé dýchání“ pod vedením p. uč. J. Třískové


6. 3. 2019 – STŘEDA
„Zazpívej slavíčku“

Pěvecká soutěž ve spolupráci
se ZŠ Františka Horenského.


11. 3. 2019  –  15. 3. 2019
„Pohádkové čtení po obědě v MŠ s babičkou, či dědečkem“

Podrobné upřesnění na doplňujícím plakátu.


13. 3. 2019 – STŘEDA
Vystoupení dětí ze třídy zelených jablíček na výroční schůzi ZO SPCCH,
kulturní dům ve 14:00 hodin.


14. 3. 2019 – ČTVRTEK
„Návštěva místní knihovny“

Kontrola čtenářských deníčků v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“- děti ze třídy zelených jablíček.
V rámci „Březen měsíc knihy“ - děti ze třídy žlutých jablíček.


18. 3. 2019 – 29. 3. 2019
Exkurze u místních podnikatelů a řemeslníků


20. 3. 2019 –  STŘEDA
„Loučení se se zimou“

Pokud máte zájem rozloučit se spolu s námi, přijďte
v 10:00 hod. k potoku na první most u mateřské školy. 


22. 3. 2019 – PÁTEK
„Okresní výstava trofejí“ v kulturním domě.
Výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy.


27. 3. 2019 – STŘEDA
Divadlo v mateřské škole
„Série tří pohádek“ v podání p. Janečkové.28. 3. 2019 – ČTVRTEK
Návštěva v 1. třídě ZŠ Františka Horenského -
děti ze třídy zelených jablíček.