MŠ BORŠICE

Co nás čeká v březnu

vytvořeno: 6.3.2018, před 6 roky v rubrice Mateřská Škola Boršice Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem?

L


CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

01. 03. 2018–ČTVRTEK

„Koncert dětí ze Základní školy Františka Horenského“


07. 03. 2018–STŘEDA

Veselé notičky

aneb koncertujeme v mateřské škole“

  • hra na kytaru v podání p. uč. G. Hejtmánkové
  • hra na flétnu v podání dětí navštěvující „Veselé pískání, zdravé dýchání“ pod vedením p. uč. J. Třískové


14. 03. 2018–STŘEDA

„Pohádkové čtení v MŠ“

V rámci měsíce čtenářů nás navštíví místní knihovnice paní P. Víchová


14. 03. 2018–STŘEDA

Vystoupení dětí ze tř. zel. jablíček na výr. schůzi-SPCCH, kul. dům v 14:00 hodin.


15. 03. 2018–ČTVRTEK

„Návštěva místní knihovny“

Kontrola čtenářských deníčků v rámci projektu Celé Česko čte dětem

/děti ze třídy zelených jablíček/


20. 03. 2018 –  ÚTERÝ

„Loučení se se zimou“

Pokud máte zájem rozloučit se spolu s námi, přijďte v 10:00 hod. k potoku na první most – u MŠ 


22. 03. 2018–ČTVRTEK

„Světový den vody“

Děti v tento den přijdou do MŠ v modrých tričkách