MŠ BORŠICE

Co nás čeká v březnu

vytvořeno: 1.3.2017, před 7 roky v rubrice Mateřská Škola Boršice Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem?


01. 03. 2017 - "Mladí muzikanti" - žáci z 5 . třídy ze ZŠ  nám předvedou, co dovedou na hudební nástroje

02. 03. 2017 -"Zazpívej Slavíčku" pěvecká soutěž ve spolupráci se ZŠ

16. 03. 2017 - Vystoupení dětí ze třídy zelených jablíček na schůzi SPCCH - kul. dům ve14:00 hodin

20. 03. 2017 - 24. 03. 2017 - realizace projektu "VODA NA ZEMI"

  • 20. 03. 2017 - "Loučení se se zimou" - pokud máte zájem rozloučit se spolu s námi, přijďte v 10:00 hodin k potoku na první most - u MŠ
  • 21. 03. 2017 - "Voda na Zemi" - kreslíme, malujeme ve spolupráci s rodiči
  • 22. 03. 2017 - "Světový den vody" - děti v tento den přijdou do MŠ v modrých tričkách
  • 23. 03. 2017 - Tematická vycházka k rybníku s překvapením, dejte dětem do batůžku něco dobrého pro rybičky

V PRŮBĚHU MĚSÍCE BŘEZNA SE USKUTEČNÍ EXKURZE DO MÍSTNÍCH FIREM